Endüstriyel ilaçlar yerine hastanın kendi immün hücreleri: piTheraπ

iREM (Immunological Re-Education of Malignacy): Kişisel immün terapisine (piTheraπ) bir örnek KANSER.

Bağışıklık sistemimiz – kişisel ve parmak izi gibi benzersizdir – herkesin kendi organizmasının ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlanmıştır. Eğer hastalıkların tedavisinde bu sistemden yararlanmak istiyorsak, bu yalnızca kişisel bir immünolojik tedavi temelinde yapılabilir.

İyi işleyen bir bağışıklık (immün) sistemimiz olmadan normal bir hayat sürdürmemiz düşünülemez. Eğer ufak bir bölümü doğru çalışmaz ise, AIDS hastalığı örneğinde olduğu gibi kişilerin sağlığı son derece etkilenir. Genede Sağlığımızın en güçlü koruyucusu olan bu sistem bazı yeni oluşan durumlara anında ayak uyduramadığından, kendine düşen görevi her zaman yerine getiremeyebilir. Yeni mutasyonlar (kanser) veya ona yabancı moleküller (otoümmün hastalıkları, alerji) örneğinde olduğu gibi.

Yalnızca hastalığın gidişatını değiştirmeye çalışan tedavilerin insanlara fazla bir yararı yok. Eğer doğru bir şekilde eğitilirse, bağışıklık sistemimiz herşeye rağmen her türlü rahatsızlıklarla en etkili şekilde mücadele edebilir. Hasta akyuvarları (veya onların ürünleri) laboratuvar koşullarında doğru yönlendirilerek, örneğin piTheraπ bronşiyal astım, jenital siğiller gibi kronik virüs hastalıkları iyileştirmiş,  hatta KANSER gibi tedavisi zor denilen hastalıkları yenmeyi başarmıştır.

Bilindiği gibi, bağışıklık hücreleri ve kanser hücreleri genetik kardeştirler. Bunlardan biri “suç” işlerse bu kardeşler hemen birbirlerine saldırmazlar; önce karşı tarafı ikna etmeye ve hatta gerekirse korumaya çalışırlar. Laboratuvar deneylerimiz ve klinik gözetlemelerimiz de bu düşünceyi desteklemektedir. Bu nedenle bu kanser tedavi yöntemini iREM (immunological Re-Education of Malignacy) kavramı ile tanımlıyoruz.

Bilinen tahrip edici yöntemlerin (Kemoterapi vs.) aksine iREM kötü huylu kanser hücrelerini immünolojik talimatlarla iyi huylu bir hücreye çeviren değişik bir yol izlemektedir. Tedaviyle iyi huylu olmuş bu hücreler zamanla yaşlanıp yok olmaktadırlar. Bu nedenle ilk zamanlar bazı tümör kalıntıları görülse de bunlar zararsız doku kitlelerinden başka bir şey değildirler.

Hangi hastalar için söz konusudur?
Bazı koşullar tedavinin başarısı için önemli: Yaş, dinçlik, hareketlilik, tümör yükü (miktarı), uygun yaşam beklentisi, ve oldukça az kemoterapi. Önceden yapılmış tedaviler kanser hücrelerini büyük bir olasılıkla mutasyona uğratmaktadır. Bu durumda hastalık yalnızca tek tür değil, farklı özellikleri ve immünojenliği olan değişik tümör hücrelerinden oluşmaktadır, ki bu da çoğunlukla iREM´in istenen tedavi yeteneğini azaltmaktadır. Ayrıca, Kemoterapinin tümör hücreleri yanında iREM´le üretilmiş bağışıklık hürelerini de öldürme olasılığı yüksek. Bu nedenle “bakire” yani henüz tahrib edici kemoterapi görmemiş ve son safha olmayan hastalıklar en iyi başarı şansına sahiptir.